Early to Rise AB Logo

Produkten är försenad, men lanseringsdatumet ligger fast

Produkten är sen men lanseringsdatum flyttas inte

[ux_image_box img=”2608″]

[ux_text text_align=”left”]

Ett inte helt ovanligt scenario är att produkten är försenad, men att lanseringsdatumet ligger fast vilket ger dig mindre tid till att jobba med lanseringen.

[/ux_text]

[/ux_image_box]

Ett problem som jag har upplevt i flera lanseringar är att produkten är försenad. Inte bara en gång, utan flera. Men dessvärre ligger ofta lanseringsdatumet fast, det flyttas inte. Detta innebär att utrymmet för att förbereda ”det sista” i lanseringen trycks ihop.

Du behöver kanske ha tillgång till en produkt för att ta produktbilder, göra skärmdumpar, ordna kundreferenser, jobba igenom demoflöden etc. I vissa fall kan detta ordnas med 3D-renderingar och genom att få information från utvecklare, produktchef eller andra berörda. Men ibland går det inte, informationen eller underlagen finns helt enkelt inte tillgängliga.

När ditt fönster för att förbereda lanseringen trycks ihop finns det tre saker du kan göra:

  1. Försöka flytta lanseringsdatumet. Med hänvisning till att produkten är försenad kan du argumentera för att också flytta lanseringen. Ibland är detta inte lätt, eller ens möjligt, om lanseringen är kopplad till en mässa eller end of life (eol) av en annan produkt.
  2. Jobba hårdare. Du kan äska för att ta in fler resurser för att få färdigt allt som är på listan. Om det saknas bilder kanske du kan köpa in fotorealistiska renderingar? Du kanske kan äska mer tid från medarbetare för att jobba igenom återstående uppgifter när möjligheten finns.
  3. Dra ner på ambitionerna. Om du inte kan flytta på lanseringsdatumet och du inte får eller blir behjälpt av ytterligare resurser får du helt enkelt dra ner på ambitionerna inför lanseringen. Kanske kan du komplettera det som prioriteras bort vid ett senare tillfälle?

Oavsett vilken strategi du väljer av ovanstående underlättas din kommunikation och förhandlingsutrymme om du har förankrade mål och en tydligt kommunicerad plan, eller åtminstone en lista på leverabler som du kan prioritera. Det hjälper också om du har ett bra track record av tidigare väl genomförda lanseringar.

Kommunicera regelbundet

Att förseningar av produkten sker ligger måhända utanför din kontroll. För att undvika, eller förbereda för förseningar går det inte att nog understryka vikten av regelbundna avstämningsmöten med de avdelningar och funktioner som jobbar med lanseringen (vilket är i stort sett alla…).

Jag rekommenderar att du har en stående punkt på agendan där ni går igenom status för respektive inblandad. Hur ligger vi till? Löper arbetet på enligt plan?

Om inte är det läge att diskutera alternativa handlingsplaner.

Pennan är mäktigare än svärdet

Även om det innebär extra arbete rekommenderar jag att du tar mötesanteckningar och sammanfattar mötet. Dels för att detta tvingar dig hänga med i vad som verkligen sägs under mötet.

Men det finns även en ”internpolitisk maktaspekt” med att ansvara för protokollföringen. Du får du nämligen möjlighet att påverka innehållet av vad som kommer med i sammanfattningen, vilket kan vara användbart när du ska kommunicera vidare i organisationen.

Sammanfattningsvis

Produkter kommer att bli försenade, det är nästan en regel snarare än ett undantag. När detta sker kan det stöka till det för dig i ditt planeringsarbete. Det finns det tre saker du kan göra; kämpa för att flytta datumet, jobba hårdare eller dra ner på ambitionsnivån.

För att undvika eller minska effekten av att få ditt ”lanseringsfönster” ihoptryckt är det viktigt med regelbundna avstämningsmöten. En stående punkt på dessa möten bör vara att diskutera status så att du så tidigt som möjligt få reda på risker med lanseringen så att du kan planera för att hantera förseningen.

[gap height=”70px”]

Fler inlägg om produktmarknadsföring och lanseringar

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”61″ offset=”1″ show_date=”false” image_height=”56.25%”]

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg