Early to Rise AB Logo

Relansering av en produkt

Relansering av en produkt

En produktrelansering innebär att en redan existerande produkt lanseras igen, oftast med någon form av förbättring eller uppdatering. Syftet med en relansering är att återuppliva intresset för produkten och få kunder i målgruppen att köpa den, antingen för första gången eller återigen.

Att relansera kan vara nödvändigt om produkten har blivit föråldrad eller om den har förlorat marknadsandelar till konkurrenter.

Det kan också vara lämpligt att göra en relansering av en produkt om den får ett nytt användargränssnitt (UI), ny paketering eller ny prissättning. Detta kan vara ett sätt att återuppliva intresset för produkten och få kunder att köpa den igen.

En ny paketering eller ett nytt UI kan göra produkten mer attraktiv och öka dess distinkthet på marknaden. En förändring av prissättningen kan också påverka produktens attraktivitet, till exempel om den blir mer prisvärd eller om den får en premiumpositionering.

Här är några exempel på produktrelanseringar:

 • En smartphone-tillverkare lanserar en uppdaterad version av en populär smartphone-modell med förbättrad prestanda och nya funktioner.
 • En datorproducent lanserar en ny version av en bärbar dator med en snabbare processor och en större skärm.
 • En livsmedelsföretag lanserar en ny variant av en populär produkt, till exempel en ny smak av en läskedryck eller en ny förpackning av en snackprodukt.
 • En bilföretag lanserar en uppdaterad version av en befintlig bilmodell med förbättrad bränsleekonomi och nya tekniska finesser.
 • En klädtillverkare lanserar en uppdaterad version av en populär klänning med nya färger och en förbättrad passform.

Du kan relansera utan att produkten har ändrats

Det är möjligt att göra en relansering av en produkt även om själva produkten inte ändras. Om målgruppen eller positioneringen för produkten ändras kan det finnas en anledning till att göra en relansering. Detta kan vara nödvändigt om produkten inte längre uppfyller behoven hos den ursprungliga målgruppen eller om den har förlorat marknadsandelar till konkurrenter som riktar sig till en annan målgrupp.¨

Vad är skillnaden på en produktlansering och relansering?

En relansering är en lansering av en redan existerande produkt, medan en ”vanlig produktlansering” är lanseringen av en helt ny produkt. Detta innebär att en relansering innebär att man försöker återuppliva intresset för en produkt som redan finns på marknaden, medan en vanlig produktlansering är fokuserad på att introducera en helt ny produkt för konsumenterna.

En relansering kan också innebära att man gör ändringar i produkten, till exempel att man förbättrar prestanda eller lägger till nya funktioner. Detta kan vara nödvändigt om produkten har blivit föråldrad eller om den har förlorat marknadsandelar till konkurrenter. En vanlig produktlansering däremot innebär ofta att man lanserar en produkt i sin grundform utan att göra några större förändringar.

Relansering innebär i regel att man ändrar marknadsföringen för produkten för att bättre nå den nya eller den ursprungliga målgruppen. En vanlig produktlansering däremot fokuserar oftast på att introducera produkten för konsumenterna och på att skapa intresse för den.

 Att tänka på vid en relansering

Precis som vid en ”vanlig lansering” finns det många saker att få på plats vid en relansering.

Här är några saker som man bör tänka på när man gör en relansering av en produkt:

 1. Identifiera varför relanseringen behövs. Det är viktigt att du har en tydlig bild av varför du vill relansera produkten, till exempel om den har blivit föråldrad eller om den har förlorat marknadsandelar till konkurrenter.
 2. Gör en marknadsundersökning. Innan du relanserar produkten är det viktigt att göra en marknadsundersökning för att säkerställa att produkten fortfarande är attraktiv för den ursprungliga målgruppen eller för den nya målgruppen om du har ändrat positioneringen.
 3. Uppdatera produkten. För att göra produkten attraktiv för en ny målgrupp eller för att återuppliva intresset hos den ursprungliga målgruppen kan det vara nödvändigt att uppdatera produkten på något sätt. Det kan handla om att förbättra prestanda, lägga till nya funktioner eller ändra utseendet.
 4. Planera marknadsföringen. När du har uppdaterat produkten måste du planera hur du ska marknadsföra den för att nå den nya eller den ursprungliga målgruppen. Detta kan innebära att du behöver anpassa dina marknadsföringsstrategier för att bättre nå din målgrupp.
 5. Genomför relanseringen. När du har planerat relanseringen och förberett produkten och marknadsföringen är det dags att genomföra relanseringen. Detta innebär att du lanserar produkten igen och börjar sälja den till kunderna.
 6. Följ upp resultaten. Efter att du har genomfört relanseringen är det viktigt att följa upp resultaten för att se om produkten har blivit framgångsrik. Det kan vara nödvändigt att göra justeringar i marknadsföringen eller i produkten om den inte når de förväntade resultaten.

Risker med en relansering

Det finns en del risker som man bör vara medveten om när man gör en relansering av en produkt. Här är några exempel på sådana risker:

 1. Förlorade marknadsandelar. En relansering kan innebära att du tappar marknadsandelar till konkurrenter som erbjuder produkter med liknande funktioner eller priser.
 2. Förlorad kundlojalitet. Om du ändrar produkten för mycket kan du riskera att förlora lojala kunder som inte gillar de nya ändringarna.
 3. Misslyckade produktförbättringar. Om du försöker förbättra produkten kan det hända att förbättringarna inte når de förväntade resultaten eller att de inte uppskattas av målgruppen.
 4. Ökade kostnader. En relansering kan innebära ökade kostnader för att uppdatera produkten, för att genomföra marknadsföringen och för att hantera eventuella problem som kan uppstå under relanseringen.
 5. Konkurrens från andra företag. När du relanserar en produkt kan det hända att andra företag också relanserar liknande produkter, vilket kan skapa en hårdare konkurrens på marknaden. Detsamma gäller om du positionerar om produkten, då du, per definition av positionering, sätter din produkt i ett nytt sammanhang med nya konkurrerande lösningar.

Det är viktigt att man är medveten om dessa risker och att man gör en grundlig marknadsundersökning innan relanseringen för att minimera dessa risker så mycket som möjligt.

Sammanfattningsvis

Det finns flera anledningar till att relansera en produkt, men precis som vid en nylansering så är det många bitar, eller svar, som behöver falla på plats; Vad är nyttan med din produkt? Vilka företag och buyer personas har problem som din produkt kan lösa? Hur når du dem? Hur visar du att din lösning är bättre än konkurrerande lösningar (som inte nödvändigtvis behöver vara en produkt eller tjänst från dina konkurrenter).

Med detta på plats blir det oändligt mycket enklare att relansera.

Thomas på Early to Rise AB hjälper dig med SEO och annonsering

Vill du prata produktlansering?

Vill du prata mer om produktlanseringar? Boka ett kostnadsfritt Zoom-möte direkt i min kalender eller slå mig en signal på 0706-155592.

Relaterade inlägg

Coach Marknadsföring, early to rise erbjuder coaching

Behöver du en coach i marknadsföring?

Är du företagare, entreprenör eller marknadsföringsansvarig och letar efter sätt att förbättra din marknadsföringsstrategi, öka försäljningen och bygga ett starkare varumärke? En marknadsföringscoach kan hjälpa

Läs mer »

Innehåll

Populära inlägg