Early to Rise AB Logo
Produktlansering med Early to Rise AB

Produktmarknadsföring och produktlansering

Vi lägger ner massor av tid och resurser på att utveckla vår produkt, tjänst eller mjukvara, men snubblar ofta på målsnöret när det kommer till lanseringen. Det finns flera anledningar till detta. Att lägga ner lite tid och resurser på att planera och genomföra produktlanseringen kan innebära en enormt stor skillnad mellan framgång och misslyckande. Och det är inte ”rocket science”, utan mycket handlar om sunt förnuft. 

Jag har jobbat med produktmarknadsföring och produktlanseringar i över 20 år och jag har min beskärda del av lyckade såväl som misslyckade lanseringar. Jag hjälper dig gärna i ditt arbetet med nästa produktlansering.

Produktlanseringen är en process

En produktlansering börjar långt innan produkten läggs upp på hemsidan eller att vi visar den på en mässa. Och lanseringen fortsätter också långt efteråt.

Det finns många definitioner på en produktlansering, men en som är enkel och heltäckande är:

To ensure that the organization is equipped and ready to market, sell, install, implement support

Kortfattat säger citatet att en produktlansering innefattar allting som krävs för att kunna marknadsföra, sälja, levereras, installera och ge support. Du kan läsa mer om vad en produktlansering är i detta inlägg.

Vad som ingår i en lyckad produktlansering

Det är nästan enklare att beskriva vad som inte ingår i en produktlansering eftersom den innefattar hela din organisation, partners och andra intressenter.

En lyckad produktlansering kräver bl.a. följande:

Innan produktlanseringen

 • Lanseringsstrategi och mål – utan mål har du ingen aning om produktlanseringen lyckas eller är på väg åt rätt håll. Målsättningen hjälper hela organisationen att enas om vad som ska åstadkommas och vilken typ av resurser som måste till.
 • Kunskap om kunden – det låter som självklarheter, men det är många som missar detta. Vem är kunden? Hur når jag dem? Vad har de för problem? Vad vill de uppnå? Frågor som dessa behöver besvaras för att du ska lyckas med din produktmarknadsföring.
 • Kunskap om produkten – vad levererar din produkt för värden till kunden? På vilket sätt kan du visa att produkten gör detta? Hur ser värdelogiken ut? Hur kopplar du samman feature, advantages och benefits? Läs mer om detta ämne i detta inlägg
 • Positionering och budskap – hur vill du att dina målgrupper ska uppfatta din produkt? Vad ska du använda för budskap, value proposition, USPas för att kommunicera detta?
 • Marknadsmaterial och säljverktyg – när du vet vem du vill nå, vad din produkt tillför och du har utvecklat kärnan i ditt budskap kan du börja ta fram marknads- och säljmaterial.
 • Prissättning – hur ska du prissätta din produkt? Värdeprissättning? Kostnadsbaserad? Hur gör konkurrenterna. Prissättning är ett ganska knepigt område som kräver ordentligt arbete. I ”teorin” ska du försöka prissätta din produkt utifrån de värden den tillför och du måste erbjuda mer värde för pengarna än vad dina konkurrenter gör enligt Value Merchants formeln: priset på din produkt-värdet på din produkt > priset på näst bästa alternativet – värdet på näst bästa alternativet
 • Organisationen måste vara med – det räcker inte med att marknad och sälj är med på produktlanseringen. Hela organisationen måste vara entusiastiska. Detsamma gäller för eventuella kanalpartners också – partners, speditionsfirmor etc.

Lanseringen

 • Under lanseringsdagen, eller veckan för lanseringen, sparkar du igång med buller och bong.  Detta är givetvis ett viktigt tillfälle, men det stora arbetet tar egentligen fart efter att vi har blåst ballonger och ätit tårta.

Efter produktlanseringen

Efter själva launcheventet börjar det riktiga arbetet med produktlanseringen. Nu gäller det att se till att vi börjar leverera på de lanseringsmål vi satte upp i vår plan.

 • Marknadsaktiviteter – Genomför de planerade marknadsaktiviteter som är kopplade till målen med lanseringen.
 • Kundresan – Lyckad produktmarknadsföring i allmänhet och produktlansering i synnerhet kräver att vi underlättar för köparen att välja oss. Vi måste göra det enkelt för henne att ta sig genom sin köpresa genom att ta bort friktion och underlätta.
 • MROI och KPI – gör du din produktlansering ordentligt från grunden sätter du upp mätbara mål för lanseringen och du har mätbara mål för varje marknadsaktivitet. På så vis kan du med hjälp av relevanta mätetal, kpi:er, se hur du ligger till mot målen och om du behöver justera dina planer.

När är produktlanseringen klar?

Jag brukar säga att produktlanseringen är klar när de uppsatta målen har uppnåtts.

 

Läsvärt om produktmarknadsföring och produktlanseringar

Produktlansering

Produktlansering

Vad är en produktlansering? Många förknippar en produktlansering med dagen då vi har ballonger och käkar tårta i personalköket. Det är kanske inte en helt

Läs mer »