Early to Rise AB Logo

Fokus vid din positionering

Fokusera när du positionerar dig
Fokusera när du positionerar dig

Att fokusera är inte helt oväntat något bra för att att få saker gjorda. Om du inte fokuserar riskerar du att bli för spretig. Detsamma gäller även vid positionering. Försöker du vara allt för för många, blir du inget för någon. Du blir lite… meh.

När företag, särskilt mindre företag med begränsade sälj- och marknadsföringsresurser, riktar sig till för många segment samtidigt är risken stor att önskade resultat uteblir. Utan ett tydligt fokus på segment och ideala kundprofiler blir din marknadsföring snabbt utspädd och du riskerar du att:

  • ha en sajt (och annan marknadsföring med för den delen) som är förvirrande. Istället för att tydligt kommunicera ett specifikt kundsegment blir din kommunikation grumlig och du talar inte någon
  • få svårt att ta marknadsandelar och går miste om de fördelar som högre marknadsandelar medför (skalfördelar, möjligheter att sätta standards etc.)
  • fylla säljarnas pipeline med lågkvalitativa leads
  • få svårare att bygga ett varumärke som inger förtroende och word of mouth

Om du kämpar med att växa kan det därför vara en poäng att se över er positionering. Måhända riktar ni er mot för många segment utan att få traction hos något?

Ta ett steg tillbaka och identifiera det mest lönsamma segmentet och fokusera sälj och marknad på detta.

När du väl har lyckats skapa en närvaro, eller ”product market(ing) fit” i ett segment kan du fortsätta att adressera andra.

Din positionering hänger ihop med din marknadsstrategi

Vilket segment du ska fokusera på beror på flera saker men kanske framförallt på hur lönsamt segmentet är och hur pass ”enkelt” det är att sälja till dem.

Val av segment är något som bör framgå av din marknadsstrategi.

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg