Early to Rise AB Logo

Marknadsföring är inte (nödvändigtvis) särskilt svårt

Marknadsföring behöver inte vara svårt
Marknadsföring behöver inte vara svårt
Marknadsföring består av flera delar som i sig är ganska enkla och logiska, men som kontinuerligt påverkar varandra.

Jag brukar säga att marknadsföring inte är särskilt svårt. På en övergripande nivå består marknadsföring av några grundstenar som du behöver ha koll på. Det är när dessa delar samspelar som ”magin uppstår”.

Vilka är då dessa delar? På ett väldigt övergripande plan handlar det om att svara på fem övergripande frågor.

Vem är vår kund? Vem är det vi hjälper med vår produkt? Här kan vi gå från övergripande till mer detaljerat. Vilken marknad riktar vi oss till, vilket segment av marknaden och vilken typ av företag eller organisation är mest sannolik att köpa. Vem vi kan inte sluta där – vilka personer behöver vi påverka; vilka är våra buyer personas?

Vad är det vi säljer? Vad är det egentligen våra kunder betalar oss för? Vi har det klassiska exemplet med borren. Folk köper inte en borr, de köper hålet. En Rolex kan visa tiden, men det kan en klocka för 150 kronor också göra. Någon som köper en Rolex köper inte en tidsvisare utan en statusmarkör.

Vilka problem löser din produkt?

Varför ska köparen välja oss istället för någon annan lösning? Vad är det som särskiljer oss från konkurrerande lösningar? På vilket sätt tillför vi mer värde än alternativa lösningar? Vad har vi för unika egenskaper som kunden efterfrågar, men som alternativen inte har? Tänk på att alternativet inte nödvändigtvis är ett konkurrerande företag. Kunden kanske tar fram en egen lösning, hittar ett sätt att jobba runt problemet eller inte göra något överhuvudtaget.

Vad ska vi kommunicera? När vi vet vem vår tänkta köpare är, vilka problem vi löser och vi har en tydlig bild av varför vi bättre än alternativa lösningar behöver vi lista ut vad vi ska kommunicera. Detta kan sammanfattas i vår positionering.

Positioneringen genomsyrar all marknadsföring, kommunikation och produktutveckling.

När, var och hur ska vi kommunicera? Hur når vi de företag som är mest sannolika att köpa? Hur når vi personerna på dessa företag? Vilka specifika budskap ska vi ha? Vilka frågor behöver vi besvara för att driva kundens köpcykel framåt? I vilka format behöver vi kommunicera? I vilka kanaler?

Detta steg är nog det som många förknippar med ”marknadsföring”, men om vi slarvar med de övriga stegen är risken stor att vi producerar verkningslösa kampanjer.

Alla delar påverkar varandra

En insikt som jag har fått efter alla år jag har jobbat med produktmarknadsföring och lanseringar är att arbetet inte är linjärt, eller sekventiellt. Respektive del påverkar de andra och vi kommer att behöva uppdatera och kalibrera under resans gång.

Vi kan ta avstamp i en produktidé som påverkar valet av målgrupp. Men när vi lär oss mer om målgruppen inser vi kanske att de har andra utmaningar än de vi kan lösa, vilket påverkar hur vi väljer att utveckla vår produkt. Och om vi får en ny konkurrent kommer den att påverka hur ”unika vi är” och vår positionering.

Positioneringen i sin tur påverkar i sin tur vad vi kommunicerar. Trender, lagar och förordningar påverkar hela branscher är därför ytterligare dimensioner att ta hänsyn till etc. etc.

Hur du kan förbättra din marknadsföring

Genom att besvara ovanstående frågor så kommer du ha ett långt försprång över många av dina konkurrenter. Det kan jag nästan lova. Du kommer en bra bit om du och ditt team bara brainstormar om frågorna.

Ni kommer ändå längre om ni använder några v de praktiska verktyg, modeller eller tankegångar som passar för respektive fråga. Ideal customer profile (ICP), buyer personas, attribute value mapping. Buyer’s journey, value proposition framework, repurposing etc.

Om ni inte kan, orkar, eller själva vill svara på frågorna rekommenderar jag starkt att ni tar in utomstående hjälp – nudge, nudge…

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg