Early to Rise AB Logo

Grunderna till en marknadsförings- eller lanseringsstrategi

Grundstenarna i en strategi eller lanseingsplan

[ux_image_box img=”2483″]

Genom att vara lite mer pragmatisk i din approach till strategier ökar chansen att du faktiskt jobbar fram en.

[/ux_image_box]

Att ha en strategi, eller en plan, för hur vi ska nå våra affärsmål eller lyckas med en produktlansering är självklart bra. Många av oss blir dock överväldigade över hur jobbigt det kan vara att sätta ihop en fullödig strategi, så det är inte ovanligt att vi struntar i det. Det är synd, för du kommer långt med några grunläggande pusselbitar. 

Det är lätt att tro att en strategi måste innehålla SWOT-analyser, PESTL-analyser, kapitel om marknadsföringsmixar, Porters konkurrensanalys etc.

Om du har tid och möjlighet att ta fram allt detta är det givetvis bra, men många som jobbar på små och medelstora företag har inte det. Vi är upptagna i produktion och leverans. 

Så vad gör vi som inte mäktar med att avsätta veckor till att formulera en akademisk skolboksstrategi? Vi gör det grundläggande och bygger vidare på lanseringsplanen allteftersom.

Grundläggande byggstenar i en strategi

Oavsett om du bygger en affärsplan, en marknadsföringsstrategi eller planerar en lansering av en produkt så finns oändligt många sätt att ta fram en strategi.  Jag har dock en pragmatisk och actionorienterad syn på strategier.

Genom att svara på nedanstående frågor kommer vi väldigt långt:

 1. Vad har vi för mål med vår verksamhet eller lanseringen?
 2. Vilka företag och organisationer behöver vi nå?
 3. Vilka är personerna på dessa företag som vi behöver påverka?
 4. Varför ska kunden köpa våra produkter eller tjänster istället för konkurrerande lösningar?
 5. Hur ser kundens köpresa och hur hjälper vi kunden igenom den?

Om vi kan svara på ovanstående har vi kommit väldigt långt i vårt strategiarbete. För att kunna svara på ovanstående behöver vi dock samla våra tankar. I det arbetet kommer det dyka upp ytterligare frågor som behöver besvaras.

 • Vilka företag ska vi INTE sälja till?
 • Vad har köparna för ”pains, gains och job to be done”? Hur gör vi för att inte få ett ”nej” från någon som kan stoppa köpcykeln. Hur svarar vår produkt mot dessa?
 • Ska vi göra vår produktlansering i flera steg, med olika strategier mot olika målgrupper?
 • Hur kan vi tydligt kommunicera nyttan med vår produkt utan ”marketing bullshit”?
 • Var i kundens köpresa är vi starkast respektive svagast? Fastnar kunden i något steg?
 • Har vi resurser att leverera på strategin?

En förenkling, men done is better than perfect

Ovanstående är en grov förenkling. Vi behöver givetvis ta hänsyn till produktens roadmap, prissättningar, verktyg och processer, varumärken, distributionskanaler etc. Men så snart vi börjar oroa oss för vad som saknas ökar risken för att vi ger upp innan vi ens har börjat med grunderna.

Mitt råd är därför att du avsätter några timmar för att tänka igenom ovanstående frågor för ditt företag. 

[gap height=”14px”]

Ytterligare inlägg om strategi

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”24″ offset=”1″ orderby=”modified” show_date=”false” image_height=”56.25%”]

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg