Early to Rise AB Logo

,

Återanvänd ditt material på sociala medier

Återanävnd innehåll för Sociala Medier

Eftersom många marknadsavdelningar är små, eller i vissa fall obefintliga, måste vi jobba smart. En av strategierna, som många större företag förvånasvärt missar, är att planera för att återanvända material som du skapar.

Säg att du gör en film med en kundintervju. Att intervjua kunder är ofta väldigt kraftfullt, men det behöver inte “enbart” vara en film. Samma grundmaterial skulle kunna bli:

  • En film i full längd
  • En podcast
  • Transkribering av texten, dvs. du skriver av det som sägs i textformat
  • Puffar för sociala media
  • Blogginlägg
  • “Våra tankar om kunden/intervjuen”
  • “Kundens tankar om intervjuen”
  • 30 sekunders video
  • 6 sekunders video för annonser på YouTube

Vips, så har du helt plötsligt massor av tillfällen och material för att kommunicera med kunder. Genom att planera lite extra kan du med andra ord krama ut ganska mycket innehåll ur en film, whitepaper, kundcase eller annat marknadsmaterial.

“People don’t notice announcements, they notice consistency”

People don’t notice… är något som Sean Wes en gång sade. Förenklat handlar det om att folk oftast inte ser eller uppmärksammar våra budkskapom vi skickar ut det en gång, t.ex. vid en produktölansering. Vad de däremot uppmärksammar är om du publicerar innehåll regelbundet, och gör du det ökar chansen att folk faktiskt registrerar dina budskap.

En förlängning av detta resonemang är att du kan skicka ut exakt samma budskap, eller post, flera gånger för chansen är inte särskilt stor att alla såg det första, andra eller tredje gången du publicerade det. Med det inte sagt att du ska skicka ut meddelandet tre gånger i följd, men du kan publicera det vid de tillfällen du inte har något annat nytt att komma med.

Relaterade inlägg

Populära inlägg