Early to Rise AB Logo

,

Använd formulär istället för e-post på din sajt

Använd formulär istället för epost på din sajt

Det finns två huvudsakliga sätt för dina besökare att komma i kontakt med dig på din sajt – via epost eller via ett formulär.

Formulär har många fördelar över e-post – du kan till exempel kontrollera vilken information som samlas in och uppgifterna kan lagras i en databas för att vara lätta att komma åt, du integrera formulärdata med andra system och mycket annat.

Det finns visserligen en mellanvariant där du har ett formulär vars information skickas in som e-post, men denna artikel handlar om att ha ett formulär vs. att erbjuda möjligheten att skicka in ett meddelande via sin egen e-postklient (som en del fortfarande gör idag).

Fördelarna med att använda formulär

Jag ser följande fördelar med att använda formulär på din sajt istället för en mailto-länk.

Det går enklare att spåra inskickade formulär

En av tjusningarna med digital marknadsföring är att det går att mäta, detsamma gäller även för inskickade formulär.

Med e-postlänkar kan du endast kan mäta om någon har klickat på länken, men du vet faktiskt inte om de faktiskt skickar in meddelandet (ja, jo, du vet ju om du får in e-post men du kan inte spåra det i dina analysverktyg).

Med formulär får du en helt annan nivå på spårningen. Det kanske viktigaste är att du faktiskt kan mäta när ett formulär skickas in. Du mäter det antingen genom att använda en separat tack-sida, dit du skickar de som har fyllt i ett formulär eller genom att spåra så kallade events. Fördelen med att faktiskt spåra de som skicka in formulär är att du kan avgöra vilka kampanjer, kanaler etc. som fungerar bra och vilka som fungerar sämre.

Du kan minska spam med formulär

Genom att publicera din e-post-adress på din sajt lämnar du öppet för botar att hitta e-postadressen och därefter kan de börja spamma dig. Du kan förvisso jobba med ”obfuskering” (att dölja din epostadress för botar), men det är inte särskilt säkert.

Med formulär kan du jobba med recaptcha och något som kallas ”honey pot”.

Recaptcha är ett CAPTCHA-system (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) består av två delar, ett visuellt test och ett texttest. Det visuella testet består vanligtvis av en förvrängd bild av en text som användaren måste skriva för att klara testet. Texttestet är utformat för att vara svårare för robotar än för människor

Honey pot är en teknik som används för att lura robotar att avslöja sig själva. Tanken är att du skapar ett fält som inte är synligt för människor, endast är för robotar. Om det dolda fältet är ifyllt vet din sajt om att det är en bot som har fyllt i det (eftersom botarna är de endas som ser formuläret) och därför skickas inte formuläret in.

Enklare att integrera formulär med andra system

Genom att använda formulär är det relativt enkelt att integrera svaren med andra system, oftast ditt CRM eller marketing automationverktyg (MA) eller via Zapier.

Visst, du kan göra detta med e-post också, men det krävs helt andra tekniska lösningar som inte låter sig göras utan en IT-partner.

Styr informationen du frågar efter

Med ett formulär kan du styra vilken information du frågar efter, vilket information som är frivillig och vilken information som måste fyllas i.

Med ett e-postmeddelande kan du försöka att styra informationen genom att ange ”subject” och ”message”, men den som skickar in ett epostmeddelande kan välja att ignorera detta.

Bättre kvalitet med formulär

Med formulär så kan du verifiera att alla nödvändiga fällt är ifyllda och att de har rätt format.

Du kan även använda drop down lists, checkboxar och radioknappar för att hårdstyra svarsalternativ. Det gör att dina data normaliseras och blir mer enhetlig. Istället för att låta dina besökare skriva USA, U.S.A, US, U.S, United States of America så kan du bestämma att US är det format du vill ha (du kan dessutom välja mellan att visa information på ett sätt och sedan skicka in informationen på ett annat)

Progressiva formulär

Ju fler frågor du ställer i ett formulär, desto mindre chans är att någon orkar fylla i det. Här kommer progressiva formulär in i bilden.

Beroende på vad du redan känner till om en besökare kan du nämligen fråga om olika saker. Om du t.ex. redan vet en besökares företagsnamn så behöver du inte fråga om det igen, då kan du istället be om annan information som exempelvis omsättning, största problemet etc. Du kan alltså få reda på mer information om din besökare genom att fråga efter ny information, inte tjata om det du redan känner till.

Möjligheten att använda progressiva formulär beror på vilket CRM- eller marketing automationsystem du har, för det bygger på att du redan har identifierat besökaren och sparat information om denna i dina system.

Formulärdata kan sparas i en databas för enkel åtkomst

Beroende på hur du skapar dina formulär så kan svaren sparas i en databas. Det har framförallt två fördelar.

Det ena är att alla svar sparas på ett och samma ställa och du kan gå tillbaka och se på alla svar som har skickats in via ett formulär. Med epost så sparas alla inskickade svar i regel i en inbox, vilket kan vara svårt att överblicka eller manipulera.

Det andra är att du inte riskerar att tappa bort svar, eftersom de sparas i en databas. E-postmeddelanden som skickas via din sajt riskerar däremot att försvinna på vägen eller fastna i spamfilter.

Det ger ett mer professionellt intryck

Många besökare förväntar sig numera ett formulär (är min högst personliga killgissning) och det ger helt enkelt ett mer professionell intryck.

Vad ska du göra?

Om du har en sajt idag och du låter dina besökare att skicka in vanliga mail för att kontakta er eller lägga beställningar, så tänk om.

Om du dessutom har en sajt som är byggd med WordPress finns det absolut inga ursäkter alls för att inte använda formulär – då ska du kontakta din webbyrå och be dem fixade formulär asap.

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg