Thomas på Early to Rise AB hjälper dig med funktionell marknadsföring

Funktionell Marknadsföring för Business to Business

Jag hjälper små och medelstora företag som har begränsade marknadsföringsresurser att skapa mer försäljning genom värdebaserad och pragmatisk, no nonse, marknadsföring.

Funktionell Marknadsföring för Business to Business

Jag hjälper små och medelstora företag med begränsade resurser att jobba effektivt med sin marknadsföring — från strategi och insikter till att genomföra produktlanseringar och kampanjer.

På små och medelstora företag faller ansvaret för marknadsföringen ofta på dig som grundare, VD eller försäljningschef. Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter ska du alltså även jobba strukturerat och planerat med marknadsföringen?!

Resultatet blir ofta undermålig marknadsföring och förlorade möjligheter till försäljning och tillväxt.

Det går lyckligtvis att göra något åt situationen.

Jag har själv jobbat på ”beställarsidan” och vet hur svårt det kan vara att köpa in marknadsföringstjänster. Men genom avgränsade, kostnadseffektiva och mätbara insatser bygger vi tillsammans vidare på det ni har idag. Vi kan kalla det för agil marknadsföring.

Du ska inte behöva stressa upp dig över strategisk, taktisk eller operativ marknadsföring, utan fokusera på vad du är bäst lämpad för att göra. Jag hjälper er att hantera er marknadsföring i vardagen, så att ni kan stärka era förmågor för framtiden.

Boka 30 minuters samtal