Thomas på Early to Rise AB hjälper dig med funktionell marknadsföring

Funktionell Marknadsföring för Business to Business

Jag hjälper små och medelstora företag med begränsade resurser att jobba effektivt med sin marknadsföring — från strategi och insikter till att genomföra produktlanseringar och kampanjer.

Funktionell Marknadsföring för Business to Business

Jag hjälper små och medelstora företag med begränsade resurser att jobba effektivt med sin marknadsföring — från strategi och insikter till att genomföra produktlanseringar och kampanjer.

På små och medelstora företag faller ansvaret för marknadsföringen ofta på dig som grundare, VD eller försäljningschef. Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter ska du även jobba strukturerat och planerat med marknadsföringen.

Resultatet blir ofta undermålig marknadsföring och förlorade möjligheter till försäljning och tillväxt.

Det går lyckligtvis att göra något åt situationen.

Jag har själv jobbat på “beställarsidan” och vet hur svårt det kan vara att köpa in marknadsföringstjänster. Men genom avgränsade, kostnadseffektiva och mätbara insatser bygger vi tillsammans vidare på det ni har idag.

Early to Rise hjälper er att hantera vardagen och att förstärka era förmågor för framtiden, så att ni själva kan jobba effektivt med funktionell marknadsföring.

Boka 30 minuters samtal