Early to Rise AB Logo

Konverteringsoptimering, eller conversion rate optimization (CRO) som det heter på engelska, är en viktig del i din digitala marknadsföring och strategi. Det handlar om att på ett datadrivet och strukturerat sätt förbättra sin sajt och laga det som är ”trasigt”, vilket självklart hjälper dig att uppnå dina affärsmål.

Konverteringsoptimering handlar om att öka andelen av dina besökare som genomför en önskad aktivitet, eller konverterar, oavsett vad det må vara – fylla i ett formulär eller köpa en produkt. Det är ett sätt att få insikter i hur dina besökare använder din sajt, eller inte använder den.

 • Varför lämnar besökaren sajten redan på förstasidan?
 • Varför är vissa besökare mer köpbenägna än andra?
 • Varför fyller inte besökarna till kontaktsidan i kontaktformuläret?
 • Vika hinder finns på sajten?
 • Vad saknas på sajten?

Mikro- och makrokonverteringar

Alla konverteringar är inte lika. En makrokonvertering är något som driver affärer, ett avslut. En mikrokonvertering är delmål som leder närmare en makrokonvertering. De hjälper dina prospekt genom sin köpresa och är därför nog så viktiga. Se några exempel på konverteringar nedan.

Makrokonverteringar

 • Köpa en product
 • Begära en offert
 • Boka en kurs eller tjänst

Mikrokonverteringar

 • Anmäla sig till ett nyhetsbrev
 • Lägga till en produkt i varukorgen
 • Besöker en viss sida

Konverteringsoptimering är en strukturerad process

Att jobba effektivt med konverteringsoptimering kräver fokus och struktur. Du analyserar data, bildar dig uppfattningar om varför datat ser ut som den gör och skapar sedan tester. Allt detta kräver tid och kunskap. Sedan är det bara att börja om igen, för det kommer alltid att finnas saker att förbättra.

 1. Du gör observationer, genom Google Analytics eller med andra verktyg. Och det finns bra många verktyg att använda.
 2. Utifrån dessa observationer skapar du dig en hypotes om varför du får de resultat du får.
 3. Du skapar tester för att se om du kan förbättra resultaten och du implementerar eventuella färbttringar.
 4. Börja om från början.

Konverteringsoptimering är en process som aldrig tar slut. Det kommer alltid att finnas saker att förbättra.

Mät och observera

För att jobba med konverteringsoptimering behöver du veta var på sajten du ska optimera, vad du ska optimera för och för vem du ska optimera. För att göra detta behöver du någon form av data, det är grunden i din observation.

Data kan komma från många olika källor. Du kommer väldigt långt med gratisverktyg såsom Google Analytics och Hotjar, som spelar in hur besökare beter sig, bl.a. hur långt ner på en sida de skrollar. Det finns en uppsjö av andra verktyg för frågeformulär till eye trackingstudier där du mäter var någon tittar.

Det är lätt att tro att det krävs tonvis med statistiskt valid data, men så är inte alltid fallet. Du kan även komma långt och få enorma insikter genom att sitta bredvid och observera någon som använder din sajt. Ofta är det bättre att testa ”lite och oftare” än att göra stora undersökningar.

Med relevant data kan du sedan bilda dig en uppfattning vad du borde testa och varför. Samma data kan användas som ett riktmärke för att se om de ändringar du föreslår ger önskade resultat.

Data leder till hypoteser

Utifrån din insamlade data kan du sedan skapa hypoteser, istället för att enbart gå på magkänsla.

”Enligt Google Analytics ser vi att endast 3% av besökarna som kommer till vår landningssida fyller i kontaktformuläret, jämfört med 8% som kommer via desktop. Vi tror att det har att göra med placeringen av formuläret och att mobilsurfarna inte ens ser det. Genom att göra innehållet ovanför formuläret kortare tror vi att fler kommer att se och fylla i det.”

Ju mer du jobbar med CRO kommer du säkerligen att ha en lång lista med saker du skulle vilja testa. Då gäller det att prioritera testerna bl.a. beroende på vad du tror ger mest affärsnytta.

A/B-tester för konverteringsoptimering

När du har en hypotes kan du sätta igång ett experiment, eller ett A/B-test, där du låter delar av trafiken gå till den nuvarande sidan och delar av trafiken går till en sida där du har genomfört ändringarna som du föreslagit i hypotesen. Sedan jämför du vilken sida som får bäst konverteringar och väljer att jobba vidare med den, eller formulera nya testhypoteser.

Just f#@king do it…

Inte alla ändringar på en sida behöver baseras på mätbara data eller föregås av en testhypotes. Vissa saker är det bara att åtgärda. Stavfel, trasiga länkar, felaktiga prisuppgifter etc. är sådant som bara är att fixa.

Konverteringsoptimering hjälper sökordsannonsering och sökmotoroptimering

Den tid och energi du investerar i konverteringsoptimering hjälper dig även med sökordsannonsering och sökmotoroptimering.

Genom att optimera sidorna dit dina sökordsannonser leder kommer inte bara Google ge dig ett bättre quality score och lägre klickkostnader, utan besökarna du köper in kommer vara mer benägna att göra det du önskar på sidan.

Arbetet med konverteringsoptimering leder med stor sannolikhet till en bättre användarupplevelse och besökare kommer att bli mer benägna att spendera tid på din sida och att länka till den.

Jag hör vad du säger, men…

Konverteringsoptimering ligger Early to Rise varmt om hjärtat, inte minst då det är centralt inom digital markandsstrategi och det hjälper SEO och PPC.

Vi hjälper dig med att förstå data, skapa testhypoteser och genomföra tester. Kontakta oss gärna för att diskutera hur du kan få bättre konverteringar på din sajt.