Early to Rise AB Logo

Digital marknadsstrategi

Att ”internet” och digitala kanaler blir allt viktigare är knappast något som behöver påpekas. Det är dock många organisationer som inte har någon plan hur de ska jobba med sin digitala marknadsföring, de saknar en digital marknadsstrategi. Det finns fler orsaker till detta, men det beror främst på brist på tid eller kompetens.

Det fina i kråksången är att digital marknadsföring och strategi inte behöver vara svårt eller avancerat, bara du jobbar någorlunda strukturerat.

Digital Marknadsstrategi

Var och ett av stegen ovan kan göras hur detaljerat som helst, men kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel och att ”done is better than perfect”. Med andra ord, börja någonstans och iterera, det är mycket bättre än att inte ha någon plan alls.

Börja med affärsmålet. Mät det.

När du fokuserar på övergripande mål och strategi faller taktiken och verktygen lättare på plats. Om du istället börjar med det senaste verktyget eller trenden är det lätt att tappa riktning – du småduttar och vilseleds av ”vanity metrics”, istället för att styra mot uppsatta mål.

Du måste med andra ord lista ut vad det är du vill göra ”online”. Olika avdelningar på företaget kan givetvis ha olika mål, några exempel:

 • Marknad – skapa kännedom, generera leads, uppmuntra tidigare kunder att komma tillbaka, sälja online, lansera ny nya produkter
 • Sälj – göra avslut genom, avlasta sälj
 • Support – öka kundnöjdheten, avlasta first line support

Förutom att målen bör vara kopplade till övergripande företagsmål ska de även följa det välkända SMART. De ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna, gärna på kort, medel och lång sikt.

När du sedan vet vad du har för mål bör du jobba med strategin – hur ska du uppnå målen?

Strategi

Strategin ska svara på hur du i stora drag ska uppnå de mål som du har satt upp. Mycket av den digitala marknadsstrategin är densamma som för ”landbaserad marknadsföring” – du måste fortfarande jobba med positionering, varumärket, pris, servicenivå etc.

För digital marknadsföring måste du ha en strategi för hur du ska nå kunder och prospekt, hur du ska få dem engagerade, att konvertera och att bli lojala kunder som återkommer. En användbar modell är tratten.

 • Hur ska exempelvis sociala medier användas?
 • Om du har en fysisk butik och en webshop, hur ska de integreras?
 • Ska ni jobba med att köpa trafik eller fokusera på organisk trafik?
 • Behöver ni ha en strategi och organisation för att skapa innehåll?
 • Ska ni sköta arbetet in-house, anlita en byrå eller ha en mix?

Taktik och kanalval

Vad gör du för att leverera på strategin? Vilka kanaler ska du använda och vilka aktiviteter ska du utföra? När? Tänk kampanjer, säsonger eller mindre projekt.

Det finns i huvudsak sju olika typer av kanaler att välja mellan:

 1. Content marketing
 2. Sökmotoroptimering (SEO)
 3. e-postmarknadsföring
 4. Social Media Marketing (SoMe)
 5. Annonsering (SEM)
 6. Videomarknadsföring
 7. Referenser och word-of-mouth 

Av erfarenhet är det svårt att planera i detalj för längre än 90 dagar, men det är väldigt beroende på organisation och bransch.

Marknadsaktiviteter och KPI:er

Sista steget, och den mest finmaskiga nivån i din digitala marknadsstrategi är att skapa en aktivitetslista med tillhörande budget och KPI:er.

Kom ihåg att ibland kan KPI:er i aktiviteterna också vara själva målet.

Experiment. Fail. Learn. Repeat.

Eftersom digital marknadsföring är mätbart och det ofta går snabbt att ändra taktik och aktiviteter kan du ställa om när du märker att saker och ting går sämre än väntat. Eller bättre än väntat.

Det kommer alltid att finnas saker att förbättra på sidan för att uppnå bättre resultat och det är där  konverteringsoptimering (cro) är avgörande.

Jag hör vad du säger, men…

Precis som mycket annan marknadsföring är det som sägs ovan självklarheter. Likförbaskat kan det vara svårt för många att komma till skott med sin digitala marknadsstrategi. Om du känner att du behöver hjälp med att komma igång, eller vidare, med din digitala marknadsföringsstrategi hjälper vi dig gärna.