Early to Rise AB Logo

Ramverk för att hitta KPI:er för din e-handel och sajt

Sätt rätt KPI:er för din e-handel och sajt

Driver du en e-handel eller jobbar på en marknadsavdelning med ansvar för er sajt? Hur ska du driva ditt arbete? Hur vet du om affärerna går åt rätt riktning? Med rätt KPI:er är det lättare att jobba mer fokuserat och effektivt med din marknadsföring.

Tänk om du hade uppsatta KPI:er för din digitala marknadsföring? Då skulle du få större förståelse för vilka marknadsföringsinsatser som fungerar och vad du bör fokusera på. En följdeffekt skulle vara att du lättare uppnår uppsatta affärsmål och att du skulle rentutav kunna bli lite av en hjälte på nästa personalmöte 🙂

[ux_image_box img=”554″ link=”#lightbox”]

Ramverk för att sätta rätt KPI:er

Med detta enkla ramverk kan du sätta KPI:er för din e-handel eller sajt som är kopplade till affärsmål. Ingen rocket science, men det ger ändå stöd och riktning för vad du ska mäta och varför.

[/ux_image_box]

Kom igång

Den här enkla och handgripliga guiden, som bygger på vad Avinash Kaushik och analyticalmarkter.io har skrivit tidigare, hjälper dig att ta fram KPI:er för din e-handel och websajt. Som mycket annan marknadsföring är inte modellen i sig särskilt avancerad, utan den bygger på en enkel logik; börja med det övergripande och bryt ner i mindre, handlingsinriktade komponenter. ”Magin” uppstår när du börjar använda modellen.

En av anledningarna till att det är svårt att komma igång med KPI:er för din e-handel eller websajt är att det finns så otroligt många saker du skulle kunna mäta. Det är bara att öppna Google Analytics och börjar kika och vips så kan man snöa in sig i alla möjliga data, många fallar under kategorien ”vanity metrics”, dvs. sådant som alla pratar om men som inte är så intressanta för din verksamhet. Ska vi fokusera på bounce rate? Konverteringar? Alla konverteringar eller några särskilda? Beroende på dina affärsmål blir olika KPI:er viktigare än andra och denna guide hjälper dig att hitta dem.

[lightbox id=”lightbox” width=”1800px” padding=”10px”][ux_image_box img=”554″][/lightbox]

Ramverket består av följande fem steg:

 1. Identifiera företagets affärsmål och hur de kopplat till din e-handel eller sajt. Varför har ni sajten egentligen?
 2. Identifiera mål för varje affärsmål. Du kan se på målen som åtgärder eller delmål för att uppnå de övergripande affärsmålen.
 3. Definiera de viktigaste KPIerna. KPIerna är i princip mätetal som hjälper dig att förstå hur du levererar mot målen. Vad är det vi ska mäta?
 4. Identifiera mål för varje KPI som anger om du lyckas. Eller misslyckas.
 5. Identifiera segment av människor/beteende/utfall som låter dig fokusera på det som är viktigast för att nå affärsmålen. Ägna sedan större tid och energi åt att analysera ditt ramverk utifrån dessa segment.

Det enda verktyg du behöver är Google Analytics. I slutet på denna artikel länkar jag dessutom till en Analyticsmall som du kan installera för att underlätta ditt arbete ytterligare.

Steg 1 – Definiera företagets affärsmål

De flesta e-handelssajter har tre affärsmål:

 • De vill växa och öka sin försäljning
 • De vill bli mer kända och stärka sitt varumärke
 • De vill bygga en målgrupp, eller en databas som de kan bearbeta över tiden för att skapa leads

Även om dessa tre affärsmål brukar vara gemensamma för de flesta e-handlare kan du självklart välja att endast fokusera på något eller några av dem.

Steg 2 – Identifiera delmål för varje affärsmål

Delmålen är steg på vägen du jobbar med för att uppnå affärsmålen.

Affärsmål 1: Öka försäljningen

För att öka försäljningen i absoluta tal och effektiviteten på din försäljning kan du behöva fokusera på tre delmål, eller delområden.

 • Vi öka antalet ordrar
 • Vi kan förbättra konverteringsgraden på trafiken som kommer till vår sida
 • Vi kan öka det genomsnittliga ordervärdet per order

Affärsmål 2: Öka varumärkeskännedom

Vi vill att vårt varumärke blir mer känt och fler människor besöker vår webshop, vilket ger oss två delmål.

 • Vi vill få in fler besökare till sajten
 • Vi vill att andelen nya besökare ska öka. Först vill vi få fler besökare totalt till din webbplats och andra mer specifikt vill vi öka antalet nya besökare på webbplatsen.

Affärsmål 3: Generera leads

Sist men inte minst vill vi bygga en engagerad publik med en e-postlista som vi kan bearbeta. Ett lämpligt mål här är att öka antalet registreringar till vårt nyhetsbrev.

Steg 3 – Definiera marknadsförings-KPIer för e-handel

För varje delmål behöver vi mätetal, KPIer, som hjälper oss att förstå hur pass väl vi levererar mot uppsatta mål.

Affärsmål 1: Öka försäljningen

As we want to increase number of sales, sale efficiency and average order value we will also define your KPI’s accordingly. Therefore the KPIs to focus on here are Transactions, Avg. Order Value and Ecommerce Conversion Rate.

Eftersom vi vill öka försäljningen, vår effektivitet eller konvertingsgrad och genomsnittligt ordervärde definierar vi våra KPI:er utifrån detta. Det ger oss:

 • Antalet transaktioner
 • Genomsnittligt ordervärde per transaktion
 • Konverteringsgrad

Affärsmål 2: Öka varumärkeskännedom

Vi vill inte bara att fler besökare kommer till din hemsida, varpå vi vill mäta antalet Besökare som en KPI. Vi vill även ha nya besökare och därför mäter vi även antalet, eller andelen, Nya besökare.

Affärsmål 3: Generera leads

Då ett av våra mål är att bygga en e-postlista, behöver vi mäta antalet registreringar till vårt nyhetsbrev.

Steg 4 – Sätt mål för varje KPI

Det är viktigt att ange mål för varje KPI för att veta om vi är på väg åt rätt eller fel håll. Utan KPIer är det i stort sett omöjligt att veta om dina marknadsföringsinsatser är framgångsrika eller inte. När det gäller målen för KPIerna är det viktigt att sätta dem i relation till din verksamhet – du kan inte jämföra din nystartade e-handel med Amazon. Att få 10 nya prenumeranter till ditt nyhetsbrev per månad är kanske en enorm framgång, om du precis har börjat med nyhetsbrevet.

Men hur gör du om du verkligen inte har någon aning om rimliga mål? Det finns åtminstone tre sätt att bestämma mål:

 • Se på historiska data. Om du har haft 100 transaktioner per månad tidigare kan du kanske öka till 120.
 • Du kanske kan lista ut vad konkurrenterna gör, via årsredovisningar eller andra underlag.
 • Fråga medarbetare eller kollegor i branschen vad de anser är rimligt

Det kan vara riktigt lurigt att sätta vettiga mål, men försök att sätta SMARTa mål (specifika, mätbara, achievable/uppnåbara, relevanta, tidsbundna). Kom ihåg att det dock är bättre att sätta ett mål som kanske är helt uppåt väggarna än inget alls; du kan ju alltid justera målen när du får mer data och erfarenhet att gå efter.

Steg 5 – Skapa segment att fokusera på och att analysera

För att få mer fokus och skärpa i ditt arbete med att uppnå dina affärsmål underlättar det om du fokuserar på utvalda segment. Segment kan vara allt från trafikkällor, användarbeteende på sajten, typ av besökare etc. Du använder dessa segment när du analyserar din data i Google Analytics.

Det kan vara intressant att veta att 20% av dina besökare är nya användare, men denna insikt blir så mycket mer användbar om du vet att 90% av dem kommer från PPC. Kanske kan du få ytterligare insikter om du analyserar hur pass väl nya besökare konverterar? Då kanske du kan dra slutsatsen att dra ner på arbetet i sociala medier och istället fokusera på betald annonsering.

För dig som driver en e-handel är förmodligen nedanstående segment relevanta:

 • Trafikkälla – Varifrån kom besökarna? Sociala medier, hänvisningstrafik, organisk sök etc.? Trafikkälla är relevant för alla dina KPI. Vilka källor driva mest försäljning, eller varifrån kommer de flesta nya besökarna ifrån. För oss som jobbar med marknadsföring är detta förmodligen ett av de viktigaste segmenten att kika på, då det verkligen ger information om vilka marknadsföringskanaler vi bör fokusera på.
 • Typ av besökare – Ska vi fokusera på nya eller återkommande besökare? För att svara på denna fråga kan vi kika på vilken typ av användare som står för den största andelen av försäljningen.
 • Sidtitel – Genom att segmentera per sidtitel kan vi få en uppfattning om vilken typ av innehåll som bäst hjälper oss att uppnå våra affärsmål. Vilken artikel ger oss flest nyregistreringar till vårt nyhetsbrev?

Segmentering är det sista steget för att göra så att vi kan agera på våra nyckeltal, eller KPIer. När du vet vilken typ av trafikkälla, innehåll, eller typ av besökare som bäst leder närmare dina affärsmål vet du också var du bör fokusera din tid och marknadsföringsbudget. Ovanstående är enbart exempel och det står dig fritt att lägga till dina egna segment, beroende på vad som är mest meningsfullt för dig.

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg