Early to Rise AB Logo

,

Baka samman trafiken från Facebook i Google Analytics

Slå ihop trafiken från Facebook
[ux_image id=”1432″]

Genom att slå ihop alla l.facebook, m.facebook. lm.facebook till enbart facebook.com får du en mycket mer överskådlig bild av trafiken.

En väldigt intressant rapport i Google Analytics (GA) är source/medium. I sitt grundutförande kan denna rapport dock bli ganska så rörig då flera källor rapporteras med olika prefix. Det gäller i synnerhet trafiken som kommer från Facebook. Med ett enkelt filter är det dock lätt åtgärdat.

För att göra en lång historia kort, anledningen till att du ser l.faceboook, lm.facebook och m.facebook utöver det vanliga facebook.com är något som kallas link shim. Det är ett verktyg som Facebook har för att skydda dig mot spam. So far, so good.

Istället för att enbart ha facebook-trafiken på en rad kan den ibland rapporteras på upp till fyra olika rader, vilket gör det lite rörigt och det blir enkelt att förlora översikten.

Source Medium-rapport från Google Analytics

Använd ett filter för att baka ihop trafiken

Lyckligtvis är det enkelt att baka samman alla olika rader med facebooktrafik till en. Du löser det med ett filter.

Baka ihop Facebooktrafiken i Google Analytics

Total Time: 5 minutes

Klicka på ”Admin”

I Google Analytics, klicka på Admin

Gå till ”Filters”

Klicka på ”filter” i kolumen ”View” till höger

Klicka på ”Add new”

Skapa ett nytt filter genom att klicka på ”Add New”

Konfigurera Filtret

Early to Rise AB - Baka samman trafiken från Facebook i Google Analytics 1

1) Ge filtret ett passande namn
2) Välj ”Custom” och sedan ”Search and replace”
3) Välj ”Campaign Source” under Filter Field
4) Ange ”.*.facebook.com$” som Search String. Obs: citationstecknen ska inte vara med.
5) Ange ”facebook.com” som Replace String

Verifiera att filtret fungerar

Klicka på ”Verify” för att se att filtret fungerar. Om allt fungerar som det ska får du upp en tabell med två kolumner, där den vänstra visar hur din data såg ut innan du applicerade filtret och den högra visar resultatet med filtret aktiverat.

Spara Filtret

Om allting ser bra ut så är det bara att spara filtret och njuta av en source/medium-rapport med endast en rad med ”facebook.com”

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg