Early to Rise AB Logo

,

5 tillfällen att anlita en marknadsföringscoach

Fem tillfällen att anlita en marketingcoach

Det är förstås viktigt att företag av alla storlekar har en effektiv och väl fungerande marknadsföring. Men att utveckla och genomföra en framgångsrik plan kräver tid, ansträngning och specialkunskaper som många företag inte har internt.

En marknadsföringscoach kan ge ovärderliga råd och stöd till företag för att ta itu med specifika utmaningar, omarbeta sina strategier, utveckla det interna teamets färdigheter.

En bra extern coach kan nämligen bidra med kunskap, erfarenhet och nya idéer som kan hjälpa ditt företag att få bättre resultat av era marknadsföringsinsatser. En coach kan också ge vägledning om hur man bäst använder tillgängliga resurser samtidigt som de hjälper anställda att utveckla nya färdigheter eller förfina befintliga färdigheter.

En coach kan bland annat hjälpa dig att:

  • Identifiera marknadsmål och skapa en strategi för att nå dem
  • Utvärdera din nuvarande marknadsföringssituation och hitta områden för förbättring
  • Ge råd och feedback på dina marknadsföringsaktiviteter
  • Ge stöd och motivation under implementeringen av din marknadsföringsstrategi

Nedan är fem tillfällen då det kan vara klokt att anlita en extern marknadsföringscoach.

Specifika utmaningar i marknadsföringen

Om företaget står inför en specifik marknadsföringsutmaning eller mål och behöver ytterligare kompetens för att uppnå det, kan en marknadsföringscoach ge rådgivning och stöd. Om du till exempel vill öka trafiken på din webbplats eller om du inte vet hur ni ska lansera den där nya produkten som ni har utvecklat i flera år.

Frågor som du som VD, marknadschef, försäljningschef ställer dig själv eller som er ledningsgrupp diskuterar:

”Har vi den nödvändiga kompetensen och resurserna inhouse för att hantera denna marknadsföringsutmaning?”

”Finns det några externa experter som kan ge rådgivning och stöd medan vi arbetar mot detta mål?”

Det finns ett behov att omarbeta sin strategi

Om företaget vill omarbeta sin marknadsföringsstrategi och behöver hjälp att utveckla en ny plan, kan en marknadsföringscoach ge rådgivning och stöd. En coach kan hjälpa till att skapa en omfattande marknadsföringsplan som omfattar varumärke, budskap, distributionskanaler, målgrupper med mera.

Frågor som du som VD, marknadschef, försäljningschef ställer dig själv eller som er ledningsgrupp diskuterar:

Är våra nuvarande marknadsföringsinsatser i linje med våra övergripande affärsmål?”

Finns det några nya marknadskanaler eller taktiker vi bör överväga när vi utvecklar vår nya plan?”

Den interna marknadsfunktionen är liten och saknar kunskaper

Om företagets marknadsföringsteam är begränsat i storlek eller expertis kan en marknadsföringscoach hjälpa dem att bli effektivare genom att tillhandahålla specialiserad kunskap och kompetens. Med vägledning kan teamet ta sig an nya utmaningar och nå framgång!

Frågor som du som VD, marknadschef, försäljningschef ställer dig själv eller som er ledningsgrupp diskuterar:

”Vilka färdigheter eller områden av expertis saknas för närvarande på vårt marknadsföringsteam?”

”Finns det några utbildningsmöjligheter eller externa resurser vi kan utnyttja för att fylla dessa luckor?”

Marknadsföringen går sämre

Om ditt företag upplever en nedgång i marknadsföringsresultatet och behöver hjälp med att identifiera problemen och utforma ett åtgärdspaket kan du söka råd från en professionell marknadsföringscoach. Med deras råd och vägledning kan de hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår mot framgång!

Frågor som du som VD, marknadschef, försäljningschef ställer dig själv eller som er ledningsgrupp diskuterar:

”Vad har förändrats i våra marknadsföringsinsatser nyligen som kan bidra till nedgången i resultat?”

”Finns det några best practices eller benchmarks vi kan använda för att hjälpa till att utveckla en plan för att komma tillbaka på rätt spår?”

Den interna marknadsfunktionen hinner inte med

Om företagets marknadsföringsfunktion är överbelastad kan en kunnig coach hjälpa gruppen att prioritera och fokusera på de viktigaste uppgifterna, vilket ger extra tid och resurser för att skapa mer framgångsrika resultat.

Frågor som du som VD, marknadschef, försäljningschef ställer dig själv eller som er ledningsgrupp diskuterar:

”Vilka uppgifter eller ansvarsområden kan vi delegera till andra teammedlemmar eller externa resurser för att lindra belastningen?”

”Finns det några processer eller system vi kan införa för att förenkla våra marknadsföringsinsatser och göra teamet mer effektivt?”

Gör något åt situationen

Om du känner igen dig i något av de fem scenarierna ovan kan det vara dags att överväga att anlita en extern marknadsföringscoach.

Att ha en specialiserad coach som kan ge råd och stöd kan vara ett utmärkt sätt att komplettera ditt nuvarande teams kompetens och hålla marknadsföringen på rätt spår.

Om du vill veta mer om fördelarna med att anlita en extern marknadsföringscoach kan du kontakta mig för en kostnadsfritt samtal.

Thomas på Early to Rise AB hjälper dig med SEO och annonsering

Vill du prata marknadsföring?

Vill du prata mer om marknadsföring? Kontakta mig gärna – boka ett kostnadsfritt Zoom-möte direkt i min kalender eller slå mig en signal på 0706-155592.

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg