Early to Rise AB Logo

,

Länka till en bestämd plats i YouTube-filmer

Länka till en bestämd plats i YouTube

Här är två användbara ”quick tip” om du har YouTube-filmer som är lite längre. Du kan länka till specifika platser i din YouTube-film med kapitel och skapa djuplänkar till specifika platser.

I beskrivningen till din YouTube-film kan du stoppa in en innehållsförteckning, eller kapitelindelning och sedan skapa länkar till dessa. Varför vill vi göra detta? Det underlättar för besökaren att hitta till det innehåll som han eller hon är mest intresserad av.Djuplänka i YouTube-filmer

Youtube’s krav för kapitelindelning

Det finns några regler för hur du använder dessa kapitelindelningar:

  • Första tidsangivelsen måste börja med 0:00
  • Du bör ha minst tre tidsangivelser och de ska listas i stigande ordning
  • Varje kapitel måste vara minst 10 sekunder långt

Skapar en länk till en viss tid i YouTube

För att skapa en länk till en viss plats i en YouTube-video gör du följande:

  • Ställ uppspelningshuvudet på den plats du vill länka till
  • Klicka du på dela/share
  • Kryssa för rutan ”Start at” och finjustera tiden om du behöver
  • Klicka på ”Copy” för att få länken med tidsangivelsen
  • Klistra in länken där du vill använda den

Länka till en viss plats i YouTube-filmen

Länken som skapas har ?t=123 i slutet, där 123 är antal sekunder in i filmen. Om du vill behöver du inte gå igenom processen ovan utan du kan helt enkelt kopiera länken till en Youtubefilm och sedan lägga till ?t=123 i slutet av länken. Självklart ska du byta ut 123 till antalet sekunder som du vill länka till.

 

Relaterade inlägg

Populära inlägg