Early to Rise AB Logo

,

Använd video för att skapa leads

En kille som filmar video i en mörk lada

Video är ett fantastiskt medium för att förmedla känslor, kunskap och budskap. En utmaning många företag har är att få videon till att bli mer än ”något fint att titta på”. Genom att baka in ett formulär i videon som besökaren måste fylla i innan de kan se resten av videon kan du använda video för att skapa leads.

Det finns redan videoplattformar såsom Wistia.com och Vimeo.com som låter dig göra detta, dock med vissa begränsningar.

  • Du kan inte definiera dina egna formulärfält
  • Du kan inte direkt integrera formulären med ditt marketing automation-verktyg
  • Du behöver betala pengar för att få funktionaliteten (Wistia låter dig baka in formulär på tre filmer gratis, sedan kostar det)

Mautic.com är ett graits marketing automationverktyg som låter dig samla in leads på så många filmer du vill (mautic kan göra så mycket mer, men det tar vi upp i framtida blogginlägg) och med de formulärfält du anser vara relevanta.

[mautic type=”video” form-id=”1″ gate-time=”3″ src=”https://youtu.be/jnT4S76NZjE”]

När Mautic väl är installerat på din sajt kan du enkelt skapa formulär som du sedan bakar in på dina videos. Vad du sedan gör med leadsen som du fångar in är nästan enbart begränsat av din fantasi (och marknadsföringsresurser).

Relaterade inlägg

Innehåll

Populära inlägg