Att bygga ett starkt varumärke är en uppgift för alla på företaget – inte enbart marknadsavdelningen. VD och ledning är i allra högsta grad avgörande för att varumärkesbyggandet ska bli framgångsrikt. Det är nämligen ledningen som beslutar om budgetar, vilket självklart grad påverkar varumärkesarbetet. Eftersom varumärket påverkas av alla medarbetare och avdelningar är ledningens buy-in och förmåga att sätta prioritet på varumärkets uppbyggnad och efterlevnad helt avgörande.

Hur varumärkesorienterade är ni på ert företag?

Jag har satt samman ett formulär i Excel där du kan göra en självuppskattning på hur pass varumärkesorienterade ni är. Jag har utgått från det formulär som finns i Christian Meinckes bok, “Försäljning och marknadsföring mellan företag” som jag varmt kan rekommendera.

Ladda ner exceldokumentet här.