Early to Rise AB Logo

Att bygga ett starkt varumärke är en uppgift för alla på företaget – inte enbart marknadsavdelningen. VD och ledning är i allra högsta grad avgörande för att varumärkesbyggandet ska bli framgångsrikt. Det är nämligen ledningen som beslutar om budgetar, vilket självklart grad påverkar varumärkesarbetet. Eftersom varumärket påverkas av alla medarbetare och avdelningar är ledningens buy-in och förmåga att sätta prioritet på varumärkets uppbyggnad och efterlevnad helt avgörande.

Hur varumärkesorienterade är ni på ert företag?

Jag har satt samman ett formulär i Excel där du kan göra en självskattning på hur pass varumärkesorienterade ni är. Jag har utgått från det formulär som finns i Christian Meinckes bok, ”Försäljning och marknadsföring mellan företag” som jag varmt kan rekommendera. Att fylla i dokumentet tillsammans med din ledningsgrupp kan vara ett bra underlag för vidare diskussion.

Ladda ner exceldokumentet för självskattning av varumärkesorienteringen här (zip).

I excelarket finns även en flik för att utvärdera enskilda marknadsleverabler såsom produktblad, roll-up, presentationer etc.

Ramverk för marknadsföring

Som en extra hjälp kan du ladda ner ramverket för marknadsföring. Se det som en sammanställning över de pusselbitar du behöver få på plats för att få en värdeskapande marknadsföring.

Ideal kundprofil

Alla kunder är inte ”lika mycket värda”. För att ge marknad och sälj riktning och fokus kan det vara bra att skapa en definition av ideala kundprofiler, eller ideal customer profiles (ICP). Här är en ICP-mall i wordformat och pdf som du kan ladda ner, anpassa och jobba vidare med.

Thomas på Early to Rise AB hjälper dig med SEO och annonsering

Bollplank och coachning?

Känner du att du, din ledningsgrupp eller någon annan på ditt företag behöver någon att prata marknadsföring med – boka ett boka ett kostnadsfritt Zoom-möte direkt i min kalender eller slå mig en signal på 0706-155592.