Early to Rise AB Logo

Landningssidor som konverterar

Konverteringsgraden på en sajt låg i genomsnitt runt 2,4% under Q3 2018*. Ett sätt som kan förbättra effekten, eller konverteringsgraden, av en annonskampanj är att ha specifika landningssidor. En landningsida är en sida som handlar om en specifik produkt, tjänst eller erbjudande och som har en tydlig uppmaning för besökaren att göra något. Den är så renodlad som möjligt, utan andra element som stjäl fokus.

Anledningarna till att en landningssida fungerar är för att de är/kan vara:

  • fokuserade, de handlar endast om ett ämne med få distraktioner. Till skillnad mot en vanlig sajt som erbjuder massor av information och möjligheter för besökaren att klicka på är en landningssida avskalad.
  • relevanta då du kan jobba med att matcha innehållet till det som besökaren förväntar dig. Om du gör en annons, epostutskick eller ett blogginlägg om ett specifikt ämne, produkt eller tjänst så ska sidan dit du driver trafiken handla om exakt samma sak. Om du gör en annons för, exempelvis ”reservdelar till kontorsstolar” och besökaren hamnar på en sida om kontorsmöbler är risken stor att hen inte konverterar.
  • Säljande eller övertygande. Det finns ett antal element som påverkar hur pass övertygande en (landnings)sida är. Hur tydlig din USP är, en säljande ”hero image” på din produkt, fördelarna som din produkt medför, social proof från andra som använder din produkt och en tydlig call to action (CTA)

 

Tänk en fotograf och erbjuder porträttfotografering, reklamfotografering och produktfotografering. Om hon vill göra en kampanj för just porträttfotografering skulle hon förmodligen få fler besökare som köpte hennes tjänst om hon hade en sida som specifikt handlade om enbart porträttfotografering med ett bokningsformulär. Om hon skulle leda trafiken till förstasidan på hennes sajt som handlar om alla sorters fotografering så skulle de som är intresserade av enbart porträttfotografering förmodligen bli onödigt förvirrade och lämna sajten utan att köpa.

Eller i mitt fall, om jag annonserar för att erbjuda företag att komma igång med sökmotoroptimering (SEO) så är jag smart om jag har en specifik sida om handlar just om att ”komma igång med sökmotoroptimering” och med ett bokningsformulär för att boka ett möte. Jag skulle sedan driva trafik till sidan med annonser som talar om att komma igång med sökmotoroptimering. Om jag istället hade försökt få fler kunder genom att leda annonstrafik till min förstasida så skulle jag nog tappa flera potentiella kunder då alla inte är intresserade av annonsering, strategi eller konverteringsoptimering.

Hur gör jag en landningssida?

Om du har byggt din sajt i Wordpress med ett hyfsat flexibelt tema kan det gå relativt lätt att bygga en specifik sida för en kampanj. Jobbar du med Hubspot och andra marketing automationverktyg kan du också bygga specifika landningssidor, men det brukar inte vara lika enkelt.

Om du inte har en sajt i Wordpress rekommenderar jag Unbouce.com, som är ett kraftfullt men relativt lättanvänt verktyg för att bygga landningssidor. Unbounce bygger till stor del på ”drag and drop” så om du är lite teknisk kommer du långt på egen hand. Vill, kan eller hinner du inte bygga egna landningssidor hjälper jag gärna till.

*https://monetate.com/glossary/conversion-rate/

Jag hör vad du säger, men…

Konverteringsoptimering ligger Early to Rise varmt om hjärtat, inte minst då det är centralt inom digital marknadsstrategi och det hjälper SEO och PPC.

Vi hjälper dig med att förstå data, skapa testhypoteser och genomföra tester. Kontakta oss gärna för att diskutera hur du kan få bättre konverteringar på din sajt.