Relevant, produktionskritisk och kvalitetssäkrad data för analys, insikter och beslut.

Effektivisera er produktion och kvalitetssäkra produkterna på mätbara grunder

[ux_video]

[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

Det är svårt att driva och förbättra en verksamhet om du inte mäter och följer upp kritiska och relevanta parametrar. Är det några särskilda moment, verktyg eller material som verkar orsaka problem, kassationer eller driftstopp? Utan mål, mätpunkter och data kan du inte riktigt veta om, eller hur, produktionen och lönsamheten kan förbättras.

Med hjälp av Rektrons system för kvalitetssäkring och produktionsuppföljning samlar du in relevant, produktionskritisk och kvalitetssäkrad data. Använda denna data för att isolera problem, skapa insikter och fatta välgrundade beslut som förbättrar er produktion och kvalitetssäkrar era produkter.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”757″ image_width=”66″ image_radius=”100″]

”Jag är glad att säga att vi inte har haft ett enda driftstopp på 15 år”

Marcus Wiberg
Mätingenjör, Seco Tools

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”hide-for-small” bg_color=”rgb(248, 248, 248)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

Mät

Genom att samla in produktionskritisk data i realtid får ni underlag för att fatta ögonblickliga beslut och för vidare analys, baserade på fakta.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

Säkra

Med strukturerad, tydligt dokumenterad och statistiskt relevant data kan ni följa upp och analysera er produktion och bygga insikter som ni kan lita på.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

Styr

Genom att kontinuerligt mäta och analysera relevant, data skapar ni nya möjligheter för en jämnare produktion med färre avvikelser och driftstopp.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

Visualisera

När ni visualiserar er data får ni snabbt en överblick över er produktion. Ni möjlighet att tolka datan ur nya perspektiv och att se mönster och trender.

[/col]

[/row]

[/section]
[gap]

[section padding=”0px” margin=”0px”]

Med relevant och produktionskritisk data du kan lita på kan skapa insikter och fatta välgrundade beslut för att effektivisera din produktion.

[/section]
[section bg_color=”rgb(248, 248, 248)” padding=”25px”]

Men det är en sak att tillhandahålla systemet – vi på Rektron hjälper dig dessutom med att implementera, anpassa och använda det så att det passar just er organisation och produktion.

Vill du också förbättra er produktion och ekonomi med hjälp av relevant, produktionskritisk och kvalitetssäkrad data? Fyll då i nedanstående formulär så återkommer vi så snart vi kan.

[contact-form-7 id=”759″]

[/section]