Early to Rise AB Logo

Samarbetsprinciper

Nedanstående är principer för ett gott, produktivt och positivt samarbete mellan ert företag och Early to Rise AB. Dessa principer utgör en bas för vårt framtida samarbete och vår gemensamma framgång. Att sätta principerna på pränt och att enas om dem gör att ni och vi, vid behov, kan koppla tillbaka till dem för att diskutera hur samarbetet fungerar utan att känna oss obekväma.

  1. Pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Vi driver professionella verksamheter och utgår från att löften och avtal, skriftliga såväl som muntliga, ska hållas. Mötestider ska respekteras, fakturor betalas i tid etc. Vi förstår att det ibland kan uppstå förhinder, men om det är något som påverkar affärsrelationen bör motparten få veta det i god tid.
  2. Vi tror på öppen och rak kommunikation. Vi kommunicerar både ris och ros. När vi framför (konstruktiv) kritik är det för att förbättra situationen, inte för att angripa personen som tar emot feedbacken. Det är helt ok att säga ”Jag håller inte med dig,” särskilt om det även följs av ” därför att…”
  3. Getting stuff done. Kommunikation är bra, men allt kan inte och behöver inte diskuteras och förankras. Inom ramen för ett uppdrag kan Early to Rise genomföra mindre åtgärder utan att först förankra det med er. Kanske rättar vi stavfel, skapar en ny annonsgrupp, installerar en plugin, pratar med en kollega till er etc. utan att be om tillstånd först, så länge vi anser att det är till nytta för uppdraget.
  4. Vi jobbar med hypoteser. Digital marknadsföring och kommunikation står aldrig stilla. Det kommer nya teknologier, plattformar, best practices etc. Inom din marknad sker också förändringar; du får nya konkurrenter, lagar kan ändras, någon lanserar en kampanj etc. som påverkar din situation. Det är därför snudd på omöjligt att garantera att det vi gör kommer att ha avsedd effekt. Det vi kan göra är att ha goda hypoteser som vi arbetar utifrån och ha en bild av önskad effekt, men garantier finns inte. Vi lär och kalibrerar våra aktiviteter enligt: Experiment. Fail. Learn. Repeat.
  5. Vi lär av varandra. Early to Rise har stor erfarenhet inom digital marknadsföring och produktmarknadsföring; det är områden vi behärskar. Ni är experter inom ert område. För att vårt samarbete ska bli framgångsrikt krävs att vi avsätter tid och tålamod till att lära av varandra. Vi måste ställa frågor till varandra, även om de kan uppfattas som dumma.
  6. Scope creep i projekt. Saker och ting ändras och av olika anledningar kommer ni ibland att vilja göra förändringar och tillägg till pågående uppdrag. Om dessa inte påverkar projektets tidsramar, kostnader eller resurser i alltför stor utsträckning är detta i sin ordning. Men om det sker för ofta eller har för stor påverkan kommer Early to Rise att påpeka detta och projektets ramar kan behöva omförhandlas.
  7. All good things come to an end, but let us part as friends. Så länge samarbetet fungerar är allt gott och väl. Om/när vi går skilda vägar ska vi försöka göra det som vänner. En förutsättning för det är att vi har en öppen och ärlig dialog. Early to Rise jobbar inte med bindningstider, utan det ska stå dig fritt att avbryta samarbetet när du önskar.