Använd företagspresentationen för inlägg på LinkedIn

Använd företagspresentationen som en content calendar

Många av oss kämpar med att ta fram innehåll att publicera på LinkedIn eller andra sociala kanaler. Och kommer vi på något att publicera är risken överhängande att det inte är något sammanhängande eller värdeskapande. Men du har kanske redan en kampanj, eller publiceringskalender, utan att du vet om det?! Har du, eller säljarna, en […]