En produktlansering är en iterativ process

Produktlansering är lik Soduku - Early to Rise

Arbetet med att lansera en produkt är en iterativ process där insikter i ett område påverkar struktur och innehåll i ett annat. På så vis kan man säga att vi ”kalibrerar in” lanseringen. I den bästa av världar har vi en klockren bild av våra target markets och buyer personas. Vi vet vilka de är, […]